Stryn Taxi
Stryn Taxi

Taxi

 

Treng du ein taxi, så har vi nærast eitt taxiselskap i kvar bygd. Med nokre av taxiselskapa kan du også få ein fast pris om du vil bli køyrd til nokre av våre attraksjonar i nærleiken, eller til startpunktet for fjellturen, for så å avtale henting litt seinare. Det kan vere lurt å bestille taxi på førehand.  

Meir informasjon kjem.