Lovatnet 02

Om Visit Nordfjord AS

 

Kven vi er

Eit samlingspunkt for aktørar, kommuner og fylkeskommune. Gjennom tydelege råd og rettleiing bidreg vi til ein fremoverlent destinasjon. Visit Nordfjord har ansvaret for nasjonal og internasjonal marknadsføring av destinasjonen som heilskap.

Visjon

Eit kompakt og komplett stykke Norge

Overordna mål

Nordfjord skal bli det beste og mest attraktive reisemålet i Norge for aktivitets- og opplevingsturisme

Prioriterte arbeidsområde

 • Marknadsføring
 • Sal
 • Vertskap
 • Medlemsoppfølging
 • Produktutvikling
 • Forretningsutvikling

Verdiar

 • Samarbeid - Alle tener på at Nordfjord lukkast
 • Utvikling - For ein framtidsretta destinasjon
 • Ekte - Tek vare på vår felles arv
 • Kvalitet - Fullkomen leveranse
 • Bærekraft - Vi tek ansvar for framtida
 • Godt vertskap - Opplevingar å lengte attende til

 

Ansatte

 

Marita Lindvik

REISELIVSDIREKTØR
Marita Lindvik

Mail:
marita@nordfjord.no
Tel.:  481 48 699

 

Alexander

PROSJEKTLEIAR OG FORRETNINGSUTVIKLAR
Alexander Fransson

Prosjektleiar for Merket for bærekraftig resemål

Mail: alex@nordfjord.no
Tel.:  923 00 428

 

Benedicte

LEIAR MARKNAD
Benedicte Willand Elsrud

Mail: benedicte@nordfjord.no
Tel.:  481 08 994

 

beate

LEIAR KOMMUNIKASJON
Beate Vik Hauge

Mail: beate@nordfjord.no
Tel.:  907 86 563

 

heidi

SALS- OG VERTSKAPSANSVARLEG
Heidi Lyslo

Mail: heidi@nordfjord.no
Tel.:  413 53 103

 


Bli inspirert 

Sjå Nordfjord Reiseguide NO