Lovatnet 02

Om Visit Nordfjord AS

 

Kven vi er

Eit samlingspunkt for aktørar, kommuner og fylkeskommune. Gjennom tydelege råd og rettleiing bidreg vi til ein fremoverlent destinasjon. Visit Nordfjord har ansvaret for nasjonal og internasjonal marknadsføring av destinasjonen som heilskap.

Visjon

Eit kompakt og komplett stykke Norge

Overordna mål

Nordfjord skal bli det beste og mest attraktive reisemålet i Norge for aktivitets- og opplevingsturisme

Prioriterte arbeidsområde

 • Marknadsføring
 • Sal
 • Vertskap
 • Medlemsoppfølging
 • Produktutvikling
 • Forretningsutvikling

Verdiar

 • Samarbeid - Alle tener på at Nordfjord lukkast
 • Utvikling - For ein framtidsretta destinasjon
 • Ekte - Tek vare på vår felles arv
 • Kvalitet - Fullkomen leveranse
 • Bærekraft - Vi tek ansvar for framtida
 • Godt vertskap - Opplevingar å lengte attende til

Kontakt

REISELIVSSJEF
Marita Lindvik
marita@nordfjord.no
+47 481 48 699 

MARKNADSSJEF
Beate Vik Hauge
beate@nordfjord.no
+47 907 86 563

DIGITAL MARKNADS- OG PROSJEKTANSVARLEG
Benedicte Willand Elsrud
benedicte@nordfjord.no
+47 481 08 994

PROSJEKTMEDARBEIDER
Heidi Lyslo
heidi@nordfjord.no
+47 413 53 103

 

Sjå Nordfjord Reiseguide NO

Sjå reiselivsstrategi 2021