Lodalen Nordfjord Norge

Cookies og Personvern

 

EUs ordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), vart ei lov i 2018, og det betyr at det nye regelverket gir verksomheite som Visit Nordfjord AS nye plikte og Visit Nordfjord AS sine kundar/gjestar/bestiller nye rettigheiter. 

 

GDPR/Personvern for:


Visit Nordfjord AS

Perhusvegen 24, 6783 Stryn

Org nr: 968 397 478
 

Visit Nordfjord AS har interne kontrollrutine for handtering av personopplysningar og andre opplysningar Visit Nordfjord AS mottar frå bestiller. Personopplysningar vil ikkje bli selt eller på andre måtar bli distribuert til andre enn de som treng slik informasjon for å kunne gjennomføre avtalen/bestilling inkludert tilleggsytelsar.

Bestillar av nyheitsmail, mottakar av tekstmeldingar og annen markedsaktivitet, vil når som helst kunne be om at all informasjon som er lagra, og som ikkje Visit Nordfjord AS er pålagt i annen lov/forskrift å ta vare på, om å bli sletta.
Bestillar vil, om ikkje data er blitt krevd sletta, motta ein nyheitsmail frå Visit Nordfjord AS eller frå eit av markedsføringsnavna, og mottakar kan ved mottak av dette straks be om at all informasjon Visit Nordfjord AS har lagra blir slettet utan kostnad.

Ved bestilling av opphald, kjøp av billetter e.l. er dette betrakta som ei inngåing av avtale med Visit Nordfjord AS og Visit Nordfjord AS er da pålagt å registrere personopplysningar. Bestiller samtykker, på bestillingstidspunktet, at Visit Nordfjord AS eigenskap av personopplysningsansvarlig, kan bruke de gitte opplysningar for å gjennomføre Visit Nordfjord AS forpliktelsar overfor bestiller. Ved behov kan det være nødvendig å overføre opplysningane til samarbeidspartnara for å kunne gi informasjon, tilbod og service rundt bestillar si bestilling via e-post, telefon, SMS og via post. 

Alle som mottar e-poster, er eller har vore kundar hos Visit Nordfjord AS eller har meldt seg på eit nyheitsbrev/e-post og har ifm bestillinga/nyheitsbrevet/e-post oppgitt e-postadressa samt telefon nummer. Det varslast med dette om at Visit Nordfjord AS vil sende relevant informasjon til bestiller. Bestiller vil kunne få informasjon om ei teneste bestiller ikkje visste om, men informasjonen skal gjere at bestillar vil kunne få betre opplevingar i og rundt Visit Nordfjord AS, sommar som vinter.
 
Utsending av e-post/tekstmeldingar innebere berre bruk av e-postadresse og/eller telefon nummer, ikkje andre personopplysningar. Det vil bli fortalt i e-posten kor vi har e-postadressa frå og at den ikkje blir brukt til anna enn e-postutsending. I e-posten blir det fortalt korleis mottakar enkelt kan sei frå om at han/ho ikkje ønskjer å motta e-post samtidig som bestillar kan be om at all informasjon som er registrert på bestillar skal slettast.

Visit Nordfjord AS behandlar personopplysningar til bestillar, brukar og kundar ved hjelp av Visit Nordfjord AS sine tenester. Visit Nordfjord AS tar vare på bestillernes/gjestenes personlige opplysningar og overheld gjeldande lover til ei kvar tid for å beskytte mottagar  som person. 

Visit Nordfjord AS fungerer som datakontrollør av personopplysningar i forbindelse med tenestene og i forbindelse med bestillingar/reservasjonar. Personlig informasjon betyr all informasjon direkte eller indirekte knytta til ein levende person.

Visit Nordfjord AS mål er å oppretthalde eit høgt beskyttelsesnivå for personopplysningar. Visit Nordfjord AS brukar i hovudsak personopplysningar for å forvalte, drifte, utvikle og vedlikehalde fordelar og optimalisere brukaropplevinga i form av fordelar og tilpasse vår kommunikasjon med mottakar/bestillar/gjestane. Visit Nordfjord AS samlar kun personlige data som er relevante for det formål som bestillar har bestilt. Informasjonen som samlast inn inkluderer for eksempel informasjon om namn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, påloggingsinformasjon, språk, brukarhistorikk, reiseinformasjon, reservasjonsinnstillingar, betalingar, stilling, kontaktperson i naudstilfeller, spesielle allergiar, funksjonshemming og annen informasjon gjestene/bestillar har gitt i forbindelse med bruken av våre tenester. 

Cookies

Vi brukar cookies (informasjonskapslar). Dette er datapakkar som lagrast på din einheit.

Våre cookies brukast for å tilpasse nettsidene til din bruk og dine innstillingar, samt til å gjennomføre anonymiserte undersøkingar om brukaratferd på nettsidene og registrere antal besøkande. Cookies kan også brukast til brukarretta markedsføring i samsvar med gjeldande lover.

 

Vi bruker følgande cookies:

Sesjonsavhengige cookies brukast for å registrere at ein brukar er inne på sidene våre, og kva val brukaren gjer.

Faste informasjonskapslar (cookies) brukar vi for at du skal sleppe å endre nokon faste innstillingar kvar gong du besøkje vår nettstad (for eksempel språk). De fleste faste informasjonskapslar har en utløpsdato, og vil slettast automatisk etter ein gitt periode.

3. parts cookies brukar vi for å hente inn generell statistikk om besøk på våre nettsider (for eksempel Google Analytics).

Du kan i din nettleser velge å avvise cookies. Gjennom ein funksjon i din nettleser vel du også om/når du vil slette cookies.

 

Formålet med behandlinga av personlige opplysningar er for å kunne oppfylle kontraktsforpliktelsar og også tilby ei meir fleksibel samt individuell tenester og produkt. Ved å gjøre en reservasjon bruker Visit Nordfjord AS personlig informasjon til:

1.      Behandle, gi, utvikle og vedlikehalde tenester.

2.      Behandle bestillingar og bestillingar på tenester.

3.      Kontakte gjestene, f.eks. per. SMS, annen mobilapplikasjon eller e-post, eller varsle gjestene om reservasjonsstatus eller noko anna i forbindelse med reservasjonen før, under og etter opphaldet.

4.      Individualisere vår kommunikasjon med gjestene angåande tenestene, f.eks. ved å opprette ein profil for deg og sende deg tilbud som samsvarer med profilen din som bruker av våre tjenester.

5.      Analyser statistikk og brukaratferd i forhold til tenestene våre.

6.      Forbetre bestillerens/gjestenes fordeler med våre produkt og teneste på en måte som Visit Nordfjord AS trur er best for bestillar/gjest.

7.      Framme tenester og produkt, direkte eller indirekte til bestillaren.

 

Bestillar har alltid rett til å be om at Visit Nordfjord AS, utan kostand, om å slett data som er registrert på gjesten og Visit Nordfjord AS forpliktar seg til å gjere dette så fremt ikkje andre lover setter hindringer for dette.
Visit Nordfjord AS bruker informasjonskapslar for sine digitale tenester. Ytterligare informasjon om Visit Nordfjord AS bruk av informasjonskapslar, kva informasjonskapslar som brukast, og korleis man unngår informasjonskapslar, kontakt Visit Nordfjord. 

I tilfelle der det er eit lovkrav om at samtykke skal gis for behandling av bestemte typar personopplysningar eller for en bestemt behandling, vil samtykke bli innhenta frå bestillar før behandling av informasjonen.

Visit Nordfjord AS kan for eksempel bli pålagt å vise personopplysningar til tredjepart som politi eller annen offentlig myndighet dersom dette er i forbindelse med etterforskning av ein forbrytelse, eller om Visit Nordfjord AS er pålagt å avsløre slik informasjon ved lov eller ved vedtak av offentlig myndighet.

Om bestillar har spørsmål, kommentarar eller klage om Visit Nordfjord AS behandling av personopplysningar og overholdelse av vilkåra for bruk, vennlegst kontakt:                        
 

Visit Nordfjord AS

Perhusvegen 24, 6783 Stryn

mail@nordfjord.no