CBIS 6562530
CBIS 6562531
CBIS 6562532
CBIS 6562533

VINGEN - Naturens Kolossalmuseum

I kring bratte fjell i Bremanger ligg Vingen - eit av dei største og mest særmerka helleristningsfelta i Nord-Europa.
Her er det avdekka over 2200 ristningar, truleg laga av veidefolk i yngre steinalder. Hjorten er det vanlegaste motivet, men ein finn òg menneskefigurar og abstrakte symbol.

Guiden tek deg med på ein spasertur i Vingen medan du får høyre spennande historier frå tida då ristningane vart laga.

Guida tur til Vingen

Kvar fredag frå midten av juni til midten av august. Med atterhald om værtilhøva.

RUTETIDER
Fredag 12. juni - Fredag 21. august 2020

Rutetider: Frå Smørhavn Frå Florø
Avgong 16.40 16.05
Retur 18.40 19.15


BESTILLING Bestill innan fredag kl. 12.00 til turistinformasjonen i Kalvåg
tlf. 48 14 04 88 eller e-post: [email protected]

Praktisk informasjon

Området er verna, og kun organisert ferdsel er tillate. Ein har ikkje høve til å ta med seg hund til Vingen.