Traudalsnibba

Traudalsnibba

På toppen av Traudalsnibba får du fin utsikt over Sandane.

Etter å ha parkert på Ryggjastøylen går ein på skogsveg i retning Traudalsvatnet. Før ein kjem inn til vatnet går ein til venstre over Geitebrua.

Kort etter tek råsa til Nibba av til venstre og går bratt opp lia. Over skoggrensa flatar det litt ut, deretter vidare mot Botnen, men rett før vatnet tek du til høgre opp til Nibba/Nibbehytta. Så følgjer råsa ryggen heilt til toppen og Traudalsnibba.

I starten er der litt våte parti, men det blir tørrare etterkvart som ein startar på stigninga.
Etter å ha parkert på Ryggjastøylen går ein på skogsveg i retning Traudalsvatnet. Før ein kjem inn til vatnet går ein til venstre over Geitebrua.

Kort etter tek råsa til Nibba av til venstre og går bratt opp lia. Over skoggrensa flatar det litt ut, deretter vidare mot Botnen, men rett før vatnet tek du til høgre opp til Nibba/Nibbehytta. Så følgjer råsa ryggen heilt til toppen og Traudalsnibba.

I starten er der litt våte parti, men det blir tørrare etterkvart som ein startar på stigninga. Fyrste delen går ein i skog, etterkvart kjem ein i fjellet og vi får flott utsikt. På toppen har 4H i 2001 bygt opp att ei hytte som ein kan gå inn i, evt. overnatte der.

Vi får ein god høgdefølelse på toppen, der er flott !

Om det er snøfritt kan ein forsetje turen på Svarthammaren.

Turen er merka i 2013.

Teksten er henta frå ut.no

Info:

Attributes

Sommer
Vår
Høst