Ramnefjellsfossen

Ramnefjellsfossen

Denne fossen vert også kalla Utigardsfossen. Dette vert sett på som ein av dei flottaste fossane i verda.

Ramnefjellsfossen er en foss ved Nesdal i Stryn kommune i Vestland fylke. Fossen ligger ved Ramnefjellet som var åstedet for to av Norges største rasulykker.

Fossen ligger i Utigardselva, som er en del av Loenvassdraget. Elven får vann fra Ramnefjellsbreen som er en del av Jostedalsbreen og den renner ut i Loenvannet.

Fossen har et totalt fall på 808 meter fordelt på flere segmenter, hvorav ca. 600 meter er i den bratteste delen.

Info:

Attributes

Sommer
Vinter
Vår
Høst