CBIS 6701196
CBIS 6701197
CBIS 6701198

Oldeskaret

Denne turen tar deg gjennom ei gammal ferdselsåre frå Oldedalen i Nordfjord til Stardalen i Sunnfjord.

Turen startar ved Melkevoll bretun. Det er bratt stigning i starte mot Volefossen og Svedjane. Her er laga til med kjettingar slik at det skal vere trygt å ta seg fram. Vidare går ein gjennom bjørkeskog, med utsyn mot Melkevollsbreen. Stien slyngjer seg oppover mot eit høgdedrag. Gå vidare langs breelva til eit høgareliggande brevat. Her flatar terrenget ut gjennom dalføret mellom Oldedalen og Stardalen. Stien gjennom Oldeskaret går gjennom to vatn, i vestleg retning.