Oldeskaret

Oldeskaret

Denne turen tar deg gjennom ei gammal ferdselsåre frå Oldedalen i Nordfjord til Stardalen i Sunnfjord.

Område: Oldedalen
Type: Fottur
Gradering: Krevjande
Lengde: 9,7 km, 4t
Sesong: Mai - Oktober

Turen startar ved Melkevoll bretun. Det er bratt stigning i starte mot Volefossen og Svedjane. Her er laga til med kjettingar slik at det skal vere trygt å ta seg fram. Vidare går ein gjennom bjørkeskog, med utsyn mot Melkevollsbreen. Stien slyngjer seg oppover mot eit høgdedrag. Gå vidare langs breelva til eit høgareliggande brevat. Her flatar terrenget ut gjennom dalføret mellom Oldedalen og
Område: Oldedalen
Type: Fottur
Gradering: Krevjande
Lengde: 9,7 km, 4t
Sesong: Mai - Oktober

Turen startar ved Melkevoll bretun. Det er bratt stigning i starte mot Volefossen og Svedjane. Her er laga til med kjettingar slik at det skal vere trygt å ta seg fram. Vidare går ein gjennom bjørkeskog, med utsyn mot Melkevollsbreen. Stien slyngjer seg oppover mot eit høgdedrag. Gå vidare langs breelva til eit høgareliggande brevat. Her flatar terrenget ut gjennom dalføret mellom Oldedalen og Stardalen. Stien gjennom Oldeskaret går gjennom to vatn, i vestleg retning.

Vegbeskrivelse:

Turen starter frå Melkevoll Bretun innst i Oldedalen. Melkevoll Bretun ligg rett før Briksdalsbre Fjellstove.

Info:

Attributes

Sommer
Høst