Salomon fishing | Stokkenes Gjestegard

Laksefiske i Eidselva

Eidselva er storlakselva i vest. I elva er det både dype og grunne områder, stryk, virvler og rolige partier. Det er dette som danner Eidselvas unike landskap.

Eidselva gir god mulighet for storfisk som er utnyttet i flere årtusner. Eidselva, som omkransar golfbana ved Stokkenes, er ei fiskerik lakseelv. Elva har fleire stadar som egnar seg godt for flugefiske. Fiskekort kan bestillast i resepsjonen på Stokkenes Gjestegard. Fangstrapportane kan du lese mer om på heimesidene til Eidselva.

Info: