Fiske i Hornindalsvatnet

Fiske i Hornindalsvatnet

Hornindalsvatnet er den djupaste innsjøen i Europa, 514 meter. Ingen av breelvane munnar ut i vatnet og dette gjer det til Nordens klaraste innsjø.

Her finnes en stor bestand av røye- og stingsildspisende storørret. Den vanlige innsjøørreten er på 3-5 hekto, storørreten er fra 1 til 6 kilo, men kan bli langt større. Beste fisketid fra mai til september.

Røya i Hornindalsvatnet har en snittvekt på 200 gram og er rød og fin i kjøttet.Siden den liker best kaldere vann, er den lettest å finne på større dyp.

Fra Eidselva går det laks og sjøørret opp i vatnet Storørreten går også ned i Eidselva.
Det fiskes mye med dorg og oter i
Her finnes en stor bestand av røye- og stingsildspisende storørret. Den vanlige innsjøørreten er på 3-5 hekto, storørreten er fra 1 til 6 kilo, men kan bli langt større. Beste fisketid fra mai til september.

Røya i Hornindalsvatnet har en snittvekt på 200 gram og er rød og fin i kjøttet.Siden den liker best kaldere vann, er den lettest å finne på større dyp.

Fra Eidselva går det laks og sjøørret opp i vatnet Storørreten går også ned i Eidselva.
Det fiskes mye med dorg og oter i Hornindalsvatnet. Båt kan leies på Nesjartun Camping.

Det kan fiskes med garn ( 31 - 39 mm ) i tiden 15. mai – 25. september, og med nedsenka garn ( 31 mm eller mindre maskevidde) hele året. I og ved inn- og utløpsos er garnfiske forbudt.
Stangfiske

Fiske med stang er tillatt hele året i Hornindalsvatnet, bortsett fra inn- og utløpsos. I Storeelva, på strekningen opp til Brattegjølet, ved Gausemel/Tomasgard, er stangfiske tillatt i tiden 15. mars – 30. september.

Fiske med oter er tillatt i perioden 15. mai –25. september .

Fiskekort koster 200 kroner året, 100 kroner uka og 30 kroner døgnet. Barn under 16 år fisker gratis.

Fiskekort selges i Støverstein kiosk, Knausen Hyttegrend, Raftevolds Hotel og ved selvbetjent kasse på Gro-bygget (skilta) i Hornindal, i sportsbutikkene på Nordfjordeid, Nesjartun Camping og Turistinformasjonen. Kortautomater for Heggjadalen ved Heggen bru og ved Møre grense.

Info:

Attributes

Sommer
Vinter
Vår
Høst