Eidsfossen

Ta fisketuren nær ei av dei høgaste
laksetrappene i verda

Eidsfossen

Eidsfossen

Fossen er en kaskadefoss med eit fall på 32 meter. Her ligg også ei av verdas høgaste laksetrapper, heile 230 m lang. Området mellom Eidsfossen og Gloppefjorden er vide kjent for sitt gode laksefiske. Mange av dei gode laksehølane her har namn frå den tida lakselordar frå Storbritannia leigde elva
på slutten av 1800-talet.