Eidsfossen

Eidsfossen

Fossen er en kaskadefoss med eit fall på 32 meter. Her ligg også ei av verdas høgaste laksetrapper, heile 230 m lang. Området mellom Eidsfossen og Gloppefjorden er vide kjent for sitt gode laksefiske....

Fossen er en kaskadefoss med eit fall på 32 meter. Her ligg også ei av verdas høgaste laksetrapper, heile 230 m lang. Området mellom Eidsfossen og Gloppefjorden er vide kjent for sitt gode laksefiske.
Mange av dei gode laksehølane her har namn frå den tida lakselordar frå Storbritannia leigde elva på slutten av 1800-talet.

Største laksen som er fiska i elva t.o.m. 1994 var 26 kg. Innkøyrsel frå E-39. Informasjonstavle på staden. Det er dessutan mogleg å komme heilt opp til Holvikfossen frå Kleivedammen.

Info:

Attributes

Sommer
Vår
Høst