Klatring | Beachen

Beachen en stor klippe med bratt, overhengende granitt og mange flotte linjer.

Frå Stryn: Køyr på Loen på rv 60. Etter ca 6 km stopp på venstre side av veien ved et nedlagt grustak. Frå Loen: Køyr mot Stryn på rv 60. Etter ca 4 km parker på høgre side av veien ved nedlagt grustak. Gå 50 meter mot Stryn, ta av til høgre ved en stor bulder og følg stien til veggen.

Parker ved grustaket. Pass på at du ikke sperrer for bondens vedlager og redskap.
Klippa ligg flott til innerst i Nordfjorden. Klippen er vestvendt og får ettermiddagssol. På varme sommerdagar kan temperaturen...
Frå Stryn: Køyr på Loen på rv 60. Etter ca 6 km stopp på venstre side av veien ved et nedlagt grustak. Frå Loen: Køyr mot Stryn på rv 60. Etter ca 4 km parker på høgre side av veien ved nedlagt grustak. Gå 50 meter mot Stryn, ta av til høgre ved en stor bulder og følg stien til veggen.

Parker ved grustaket. Pass på at du ikke sperrer for bondens vedlager og redskap.
Klippa ligg flott til innerst i Nordfjorden. Klippen er vestvendt og får ettermiddagssol. På varme sommerdagar kan temperaturen i veggen bli meget høg. Under klippa er det ein fin bålplass og det er god plass til camping under klippen. Klippa er barnevennlig, men vær alltid oppmerksom på lause steinar.
Rutene er alt i frå lange tekniske sva ruter til pumfest av noen overhengande superruter. Lette korte ruter, så vel som lange harde. Sesongen er frå tidlig vår til sein haust. Mykje av klatringen er heilt tørr og dei delar av veggen som kan få regn tørkar raskt.