Utleige av kajakk | Knutholmen

Kajakk leige med eller utan guide.

Introduksjonskurs der du etter deltaking på er i stand til å ta enkle turar på eigenhand. Om ein ynskjer kortare/lengre tur eller kurs tilpassar vi dette etter ditt behov. Utleige inkluderer kajakk, åre, sikkerhetspakke for sjølvredning, flyteplagg.


Utleige kan skje mellom kl. 08.00 til kl. 21.00, heile året.