CBIS 6308654

Tur til Bødalsbreen

Breearm av Jostedalsbreen

Ved Bødal i Lodalen, kan du køyre oppover ein bomveg mot Bødalen og Bødalssetra. Fortset du vidare innover kjem du til Bødalsbreen, ein arm av den store Jostedalsbreen.
Turen er ca 3,5 kilometer fra parkeringsplassen og så langt som ein kan gå inn mot breen. Respekter skilting om fare.

Brevandringa er flytta til Tystigbreen på Strynefjellet.

NB!
Det er svært farleg å bevege seg nær breen utan guide. Faren for ras er stor på visse delar av breen.