Skjergardscruise med hurtigbåt

Skjergardscruise med hurtigbåt

Guida båttur med Kalvåg rundt pår mellom 700 holmar og skjer.

Vi vil passere gamle og nyaere busetningar helt ute ved havet. På turen vil ein kunne få oppleve eit rikt dyreliv og ein fantastisk natur. På denne turen vil ein truleg kunne få opplve havørn og anna dyre-og fugleliv.

Oppmøte Knutholmen
Måndag-fredag, kl.10:00
Maks 7 personar

Info: