CBIS 6249807

Sjarkfiske | Knutholmen

Alle turar går med sjark eller tilsvarande som på bilete.

Sjarken tek inntil 4 passasjerar på ein komfortabel reise rundt på ulike mål på havet. Der kjentmann med på alle turar til ei kvar tid. Turane kan avvike noko på tid, køyrerute eller bli kansellert på kort varsel grunna endring i ver. Leie av båt inkl. indrivstoff, førar/guide, flyteplagg