Selja Kloster

Selja Monastery Selje Nordfjord
Selja Kloster Nordfjord
Selja Kloster Nordfjord
Selja Kloster Selje Nordfjord
Selja Kloster Nordfjord Selje

Selja Kloster

Hit har menneske reist i over 1000 år, for å oppleve Noregs fyrste pilegrimstad, med unike kulturminne frå vikingtid og mellomalder.
Det første pilgrimsmålet i Norge

På øya Selja, 15 min. båttur frå Selje, ligg ruinane av Selja kloster, kanskje Norges eldste kloster. Klostertårnet er intakt. Klosteret vart bygt av Benediktinermunkar tidleg på 1100-talet, til minne om Sta.Sunniva. Selja vart i 996 det første pilgrimsmålet i landet då kong Olav Tryggvason fann relikviar i ei hole på øya.