Myklebustskipet og Sagastad

Sagastad
Sagastad
Sagastad
Sagastad
Sagastad

Myklebustskipet og Sagastad

Dei store norske skipsgravene frå vikingtida er unike i verdssamanheng. Myklebustskipet frå Nordfjordeid på Vestlandet er det største vikingskipet som er funne spor av i Norge, med ei estimert lengd på over 30 meter. Mai 2019 opna Sagastad - eit kombinert viten- og opplevingssenter ved fjorden i Nordfjordeid sentrum. Ein sentral del av utstillinga i Sagastad er Myklebustskipet, det største vikingskipet ein har funne restane av i Norge. Skipet vert bygd i full målestokk, ca. 30 m langt og 6,5 m breitt.