Måløyraid Senteret

The Måløy Raid centre
Måløyraid senteret
Måløyraid senteret
Måløyraid senteret

Måløyraid Senteret

Det krigshistoriske kunnskapssenteret tek føre seg den dramatisk forteljinga om krigshistoria sin første allierte fullskala operasjon. Marinen, flyvåpenet og kommandosoldatar angreip Måløy samtidig. Angrepet skjedde i same avgrensa operasjon og under ei felles leiing. Operasjonen Måløyraidet, med kodenamn «Archery» vart ein viktig og strategisk seier for dei allierte, over Hitler sine nazistyrkar, og var med dette starten på Hitler sitt nederlag, under 2. verdskrig. På senteret vil denne sterke historia ta deg med tilbake i tid, med autentisk film, bilete, lyd, lukt, gjenstandar og grafisk design.