Jakta på superkreftene - for framtidas nordfjordingar

Jakta på superkreftene - for framtidas nordfjordingar

Ein inspirasjonskveld om val og utdanning