CBIS 6230319

PRATAGRAF - Nordfjordhallen

Batagraf+prat=PRATAGRAF
I ønsket om å skape en møteplass mellom samtidssatire og improvisert, rytmisk musikk, oppsto PRATAGRAF
som et eksperiment i 2009.

Ti år senere er PRATAGRAF en forskningsstasjon for rytmer og språk, en møteplass, og ikke minst, en
lekeplass, hvor det verbale strekkes mot det abstrakte, det musikalske mot det latterlige, det satiriske mot det
dypsindige. PRATAGRAF er en levende organisme, som hele tiden vokser, endrer seg, både i forhold til
besetning, men også i forhold til tematikk og politisk aktualitet.
Sceneoppsettet er enkelt: to forfattere på hver sin barkrakk, musikere i en halvsirkel, magien som oppstår, i
mellomrommene.

Lytteren og tilskueren trekkes inn i et eget univers, hvor særegen og vakker musikk virvles ut og sjongleres
med mesterlig presisjon: Det er atmosfærisk, det er rytmer med personlighet, som snakker til deg.
Det er humoristisk og alvorstung lyrikk, det swinger, det groover, det trekker i alle retninger, men mest av alt er
det underfundig, tidvis absurd, og meget slagkraftig. En vei til berøring, forståelse.

Samarbeidet er en burlesk videreføring av tendensene som finnes på Statements, Batagrafs første utgivelse,
hvor lyden av nyheter og media behandles som abstrakt, musikalsk materie, der trommene og stemmene flyter i
hverandre og utgjør en heksegryte av boblende energi. Konseptet kan også sees som en videreføring av en lang
tradisjon av jazz og the spoken word som går helt tilbake til Lenny Bruce´s politiske kommentarer til cooljazz
på 50-tallet, via rap og jazz and poetry ala Lynton Kwesi Johnson eller språk-dadaister som Jaap Blonk og
Meredith Monk. – JON BALKE

Konsert