Annonser

Nordfjord bransjeblogg
Fotograf: Terje Rakke/Nordic Life/Fjord Norway

Nordfjord bransjeblogg

Reisemål Stryn & Nordfjord sin blogg for reiselivet i Nordfjord.

Klikk for flere detaljer

 

Reisemål Stryn & Nordfjord

Visit Nordfjord består av kommunane Stryn, Hornindal, Gloppen, Eid, Vågsøy og Selje. Som destinasjonsselskap skal vi vere eit verktøy for å skape verdiar for næringslivet. Vår hovudoppgåve er marknadsføring og produktutvikling av Nordfjord som reisemål. I tillegg har vi eit eige bookingkontor der vi formidlar overnatting i heile Nordfjord.

Våre hovudaktivitetar:

Visit Nordfjord er eigd av kommunane i regionen, aktivitets- og opplevingstilbydarar, transportbedrifter, hotell og andre overnattingsverksemder. Som medlem i Reisemål Stryn & Nordfjord er du med å sørge for at det er eit fellesorgan for reiselivsnæringa i Nordfjord. Det er viktig!

Samarbeid

Vi samarbeider med ulike aktørar lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Lokalt
Reiselivsnæringa, kommunane, kontaktutval, lag og organisasjonar, næringshagar og vekstselskap

Regionalt
Sogn og Fjordane fylkeskommune, Fjord Norge, NCE Tourism Fjord Norway, Innovasjon Norge Sogn og Fjordane, SNO

Nasjonalt
Innovasjon Norge, Visit Norway, NHO Reiseliv

Internasjonalt
Innovasjon Norge sine utanlandskontor, turoperatørar

Kontakt oss

Kontorstad er Heradsheim, midt i Stryn sentrum. Vi held til i lyse og trivelege lokale i 1.etasje. Her finn du også Stryn turistinformasjon, som er heilårsopen.

Kontortid: måndag - fredag 08:30-15:30. Turistinformasjonen har utvida opningstid om sommaren. Opningstider på turistinformasjonskontora i Nordfjord

Tilsette

Dagleg leiar: Marita Lindvik
Tlf.: 57 87 40 52
Tlf. 481 48 699
E-post: marita@nordfjord.no   
Administrasjon | Økonomi | Strategi | Prosjekt

AdministrasjonenMarknadssjef: Beate Louise Vik Hauge
Tlf. 57 87 40 51
Mob.: 907 86 563
E-post: beate@nordfjord.no 
Marknadstiltak | Presse | Cruise | Trykksaker | Bransje | Prosjekt

 

AdministrasjonenProduktsjef: Ann-Helen Blakset
Tlf.: 57 87 40 57
Mob.: 971 03 800
E-post: ann-helen@nordfjord.no
NCE | Webansvar | Temasatsing vandring, ski/vinter, sykkel | Bransje | Prosjekt

 

Turistinformasjon
E-post: t-info@nordfjord.no  

Styret i Reisemål Stryn & Nordfjord 2015

Styreleiar: Åge Starheim
Styremedlemer: Richard Grov, Torunn Skarstad, Preben Moen, Jens Brokmann, Kenneth Brandal og Stein Bjørhovde (vara). 

Kontaktinformasjon

Visit Nordfjord AS
Perhusvegen 24 - Heradsheim
6783 Stryn
Tel.: 57 87 40 40
E-post: mail@nordfjord.no

Sist oppdatert   21.03.2016  

Kontaktinformasjon

Reisemål Stryn & Nordfjord AS
Perhusvegen 24, NO-6783 Stryn
Tel. +47 57 87 40 40  
E-mail: mail(a)nordfjord.no

Booking: +47 57 87 40 53
booking(a)nordfjord.no

 

Logo DSN

Våre partnarar