Annonser

Bestill her


 
 
Filtrer liste
Områder


Nasjonalpark / verneområde

Nasjonalpark / verneområde

Jostedalsbreen er den største isbreen på fastlandet i Europa. Nasjonalparken varierer frå frodige dalar til alpine fjell og arktisk klima. Kjernen av nasjonalparken er urørt landskap og kan berre nåast til fots. Nasjonalparken vart oppretta i 1991 og dekkjer eit område på 1310 km2, og har kring 600 000 besøkande kvart år.

I Nordfjord er det også fleire naturreservat og landskapsvernområder.

1 | 2 av 2 Neste >

Selje

Dekkjene

Området ligg ytst på Stadlandet, på vestsida av sjølve toppen Kjerringa (Vestkapp), og er del av eit nasjonalt sett særmerkt landskap. Berggrunnen er...


Vågsøy

Einevarden

Einevarden er ein bergnabb på vestsida av Vågsøy, ut i mot Stadhavet. Forutan sjølve Einevarden, er området frå Skateneset i nord til Sletteskarneset i sør...


Selje

Flatholmen

Flatholmen - er som namnet seier - ein flat, graskledd holme, i den indre skjergarden, mellom Barmen og Vågsøy. Høgste punktet er 13 m o.h. Jordsmonnet er...


Selje

Høgfjellet

Høgfjellet ligg mellom Ervik og Hoddevik på Ytre-Stadlandet. Frå Nons-hornet (ca. 342 m o.h.) stuper fjellet i sjøen, med Høgfjellnova som den sentrale del av...


Lodalskåpa

Stryn

Jostedalsbreen Nasjonalpark

Jostedalsbreen Nasjonalpark vart oppretta i 1991 og dekkjer eit område på 1310 km2. Jostedalsbreen er den største isbreen på fastlandet i Europa, og dekkjer...


Copyright © Jostedalsbreen Nasjonalparksenter

Stryn

Jostedalsbreen Nasjonalparksenter

STRYNEDALEN: Jostedalsbreen Nasjonalparksenter Panoramafilm Jostedalsbreen kinosal. Reservasjon av språk . Utstillingar , parkområde med stein og lokale...


Vågsøy

Klovningen

Klovningen og Skårningane er nokre mindre øyar,holmar og skjer som ligg i den ytre skjergarden, om lag 5 km sør-vest for Vågsøy. Jordsmonnet er grunnlendt, men...


Vågsøy

Lysholmen

Lysholmen ligg i nordre del av Ulvesundet, mellom Vågsøy, Silda og fastlandet. Jordsmonnet er grunt, men med ein rik grasvegetasjon (pga. guano). Berggrunnen...


Vågsøy

Movatna

Området ligg nord på Vågsøya, på vestsida av vegen til Kråkenes, og utgjer ein del av eit platå som endar i bratte kystklipper (næringskyst). Berggrunnen er i...


Copyright © Naustdal-Gjengedal

Gloppen

Naustdal-Gjengedal

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde vart verna ved kongeleg resolusjon 9. januar 2009. Landskapsvernområdet er på 394 km2 og ligg i kommunane Gloppen,...


1 | 2 av 2 Neste >

Kontaktinformasjon

Reisemål Stryn & Nordfjord AS
Perhusvegen 24, NO-6783 Stryn
Tel. +47 57 87 40 40  
E-mail: mail(a)nordfjord.no

Booking: +47 57 87 40 53
booking(a)nordfjord.no

 

Logo DSN

Våre partnarar