Annonser

RELATERTE ARTIKLER
Tagget med
SOMMARKAMPANJE
Fotograf: Thomas Bickhardt/BickFoto

Trollbil og lunch i Briksdalen

Orkesterplass til Briksdalsbreen, og rikhaldig lunchbuffet på Briksdalsbre Fjellstove.

375,- p.p.

Klikk for flere detaljer

 
Fotograf: Ernst Riha/Loen Active

Via Ferrata og Spa pakke

Spektakulære Via Ferrata Loen, inngang i SPA, overnatting med middag og frukost på Hotel Alexandra.

2.880,- p.p. i dbl. rom.

Klikk for flere detaljer

 
Jakt og fangst

Jakt og fangst

Dei rike viltressursane i Noreg har gitt grunnlag for busetjing allereie mens store delar av landet var dekte av is. I historisk tid har jakt og fangst mange stader vore ei viktig attåtnæring, og dermed eit vesentleg element i norsk busetjing og levemåte. I dag er jakta ein viktig del av friluftslivet her til lands.

Når vi forvaltar viltressursane våre, er det viktig at det skjer på ein slik måte at naturen sin produktivitet og artsrikdom blir oppretthalden. Innanfor desse rammene kan ein drive jakt til beste for landbruk og friluftsliv. I Noreg er alt vilt freda med mindre anna følgjer av Viltlova. Det gjer at det berre er eit fåtal artar det er lov å jakte på. Dei jaktbare artane har jakttider som er regulerte gjennom ei eiga forskrift. Vi skil til vanleg mellom småvilt og storvilt, og det er ulike krav som stillast til jegerar som jaktar småvilt og storvilt.

For alle jegerar og fangstmenn er det visse vilåוr som må følgjast før, under og etter jakt og fangst. Nokre av reiselivsbedriftene i Nordfjord har løyve på hjort. Desse er: Gloppen Hotell, Solheim Fiskeferie, Hjørundfjord Adventures og Vollsnes Feriehytter.

Hjortejakt på Sunnmøre med Hjørundfjord Adventures 2013 (pdf)

For meir informasjon om jakt og fangst i Norge kan du lese meir på nettsidene til Direktoratet for Naturforvaltning. På desse sidene finn du også informasjon om kva slags lover og reglar som gjeld. www.dirnat.no  
Sist oppdatert   10.10.2013  


Kontaktinformasjon

Reisemål Stryn & Nordfjord AS
Perhusvegen 24, NO-6783 Stryn
Tel. +47 57 87 40 40  
E-mail: mail(a)nordfjord.no

Booking: +47 57 87 40 53
booking(a)nordfjord.no

 

Logo DSN

Våre partnarar