Annonser

Bestill her


 
 
Filtrer liste
Områder


Innlandsfiske

Innlandsfiske


Nordfjord har ei mengde innsjøar, tjern, bekkar og elvar. I dei aller fleste av desse er det fisk. Aure, røye og ål er dei vanlege artane. I elvar som munner ut i sjøen finn ein laks og sjøaure. Storeparten av alt dette er tilgjengeleg for folk flest.

Fiskekort som dekkjer større område er tilgjengeleg for deler av Eid og Stryn kommune, heile Hornindal kommune og storparten av Gloppen kommune. I dei store innsjøane er fiskekort tilgjengeleg for alle. Her er det godt fiske og gode bestander av aure og røye. Båt er til leige mange stader. Mindre vatn og tjern har ofte fin fisk. Fiskekart er tilgjengeleg for planlegging av turen på førehand, og turar som inkluderer fleire vatn, tjern og elvar kan gje god fangst og spanande opplevingar.

Gratis fiske i Lovatnet: Frå sesongen 2008 er det heilt gratis å fiske i Lovatnet i Stryn. No treng du ikkje lenger fiskekort for å fiske i eit av dei beste fiskevatna i fylket. Her kan du fritt fiske når du ynskjer. På forsommaren og hausten er garn eit godt alternativ, medan oter er fint på sommarstid. Det er også fint å fiske med stang frå båt eller land. I påska 2008 vart det drege i land ei stor og feit aure på 3,4 kg.

Laks og sjøaure er vanleg i dei større elvane. Nedgang i fangstkvantum dei siste åra har ført til avgrensa fiske i mange elvar, av dei største elvane er det i dag berre Eidselva som held oppe eit bra fangstkvantum, mykje takke vere eit godt sjøaurefiske. Av dei små elvane har flaumelva Ervikelva, ved Stad, hatt rekordfiske i 1998.

 

1 | 2 av 2 Neste >

Eid

Laksefiske - Best Western Bryggen Hotel Nordfjord

Best Western Bryggen hotel ligg berre nokre meter frå bryggekanten, sentralt i Nordfjordeid sentrum i Eid kommune, med gangavstand til kjøpesenter, parkanlegg...


Copyright © Erik Hermannson

Stryn

Lovatnet

Høge fjell og blå brear omkransar den smale dalen. I botnen glitrar det grøne Lovatnet. Lodalen er magisk og vill. "If you ever go to Norway, you must be...


Copyright © Hotel Alexandra

Stryn

Kjenndalstova - guida garnfiske

I sommarsesongen tilbyr Kjenndalstova garnfiske med guide for grupper. Her kan du vere med å dra garn i Lovatnet. Aktivitete er fortrinnsvis om morgongen/formiddag og må bestillast på forhand. Grupper opp til 40 pax.  


Copyright © MB Dølen

Hornindal

Fiske i Hornindalsvatnet

Hornindalsvatnet er den djupaste innsjøen i Europa, 514 meter. Ingen av breelvane munnar ut i vatnet og dette gjer det til Nordens klaraste innsjø. Er du...


Copyright © Ann-Helen Blakset

Gloppen

Breimsvatnet

Breimsvatnet i Gloppen er omkransa av høge fjell, og er eit ynda fotoobjekt. Her kan du prøve fiskelukka eller bade. Fiskekort kan kjøpast på Esso på Byrkjelo og Coop på Byrkjelo og Reed.


Copyright © Reisemål Stryn & Nordfjord

Stryn

Fiske i Strynevatnet

I Strynevatnet er det mykje røye og innlandsørret. Ut på sommaren kjem det også frå fjorden sjøørret og laks. I tillegg kan ein få ål. Du kan fiske med...


Copyright © Terje Rakke/Nordic Life/Fjord Norge

Gloppen

Gloppenelva

Gloppenelva er kjent for sin solide og storvokste ørretstamme. Gloppenelva er eit over middels stort vassdrag, og på grunn av fleire større tilsig frå...


Copyright © Bernd Kuleisa

Eid

Eidselva

Eidselva er ei av dei beste elvane i fylke for sjøaure. Ho har sitt utspring frå Hornindalsvatnet, og det er 12 km til utløpet i Eidsfjorden. Den er kjend som...


Copyright © Thomas Bickhardt/BickFoto

Eid

Stokkenes Gjestegard - Laksefiske

Eidselva, som omkransar golfbana ved Stokkenes, er ei fiskerik lakseelv. Elva har fleire stadar som egnar seg godt for flugefiske. Fiskekort kan bestillast i resepsjonen på Gjestegarden. Fangstrapportane kan du lese mer om på heimesidene til Eidselva.


Copyright © Hotel Loenfjord

Stryn

Loenelva

Loenelva er saman med Stryn-og Oldenelva frå gamalt rekna som vassdrag av edelt merke. Loenelva er ei buldrande, temperamentsfull breelv, men rommar mange...


1 | 2 av 2 Neste >

Kontaktinformasjon

Reisemål Stryn & Nordfjord AS
Perhusvegen 24, NO-6783 Stryn
Tel. +47 57 87 40 40  
E-mail: mail(a)nordfjord.no

Booking: +47 57 87 40 53
booking(a)nordfjord.no

 

Logo DSN

Våre partnarar