Annonser

Skredvarsling

Etter dei tragiske ulukkene vi har kunne lese i media, så er det viktig at alle som beveger seg ut i naturen har informasjon om den regionale varslingstenesta for snøskred som vart lansert i februar 2012. 

Snøskredvarsla gjev ei vurdering av snøskredfaren i større områder, t.d. eit fylke, ei gruppe kommunar eller eit fjellområde. Varsla må brukast på eige ansvar.  
www.varsom.no/no/Snoskredvarsler/Snoskredvarsling/Nordfjord

Sist oppdatert   17.04.2012  

Kontaktinformation

Destination Stryn & Nordfjord
Perhusvegen 24, NO-6783 Stryn
Tel. +47 57 87 40 40
E-mail: mail(a)nordfjord.no

Booking: +47 57 87 40 53
booking(a)nordfjord.no

Praktische informationen

Logo DSN